Lato w teatrze Gąski 2014

gaski_bigLato w teatrze Gąski 2014

Termin: 14 – 31 sierpnia 2014 r.

Uczestnicy: dzieci i młodzież powyżej 4 roku życia


Projekt „a to my po ju trze – cyrk futurystyczny” jest kontynuacją dialogu z miejscem, jaki podjęto w 2013 roku. Poprzedni projekt dotykał historii miejsca, w tym roku chcemy zająć się przyszłością. Prowadząc nasze działania chcemy pokazać, że teatr może być ważną formą wypowiedzi w sprawach istotnych dla środowiska, w którym żyjemy. Chcemy dać uczestnikom projektu możliwość wypowiedzi w sprawie, która dotyczy ich przyszłości. Teatr posłuży jako narzędzie, dzięki któremu dzieci i młodzież będą mogły wyrazić swój głos, swoje zdanie, o które do tej pory nikt ich nie spytał.

27 osobowa grupa dzieci i młodzieży wspólnie z nami wyprawiła się w przyszłość. Wykorzystując techniki teatralne, poznając warsztat aktorski, scenograficzny i promocyjny sprawdziliśmy, jak może wyglądać życie w Gąskach za 25 lat. Zobaczyliśmy, jak mogą wyglądać Gąski, jeśli nad brzegiem morza pojawi się elektrownia atomowa, przeciwko której dorośli protestują od dwóch lat. Pokażaliśmy głos dzieci w tej ważnej dla środowiska lokalnego sprawie. Głównym efektem naszej pracy było plenerowe widowisko „a to my po ju trze – cyrk futurystyczny”. Chcieliśmy pokazać, że zabranie głosu w sprawie budowy elektrowni atomowej nad brzegiem morza to nie tylko protesty, blokady, listy poparcia, ulotki czy referendum – że teatr może być równie mocnym środkiem komunikacji.

Uczestnicy warsztatów pracowali we wspólnej grupie, prowadzonej przez zespół instruktorów, którzy w dwuosobowych zespołach zajmowali się poszczególnymi elementami projektu. Zajęcia z pracy scenicznej poprowadzili Irena Adamiak i Łukasz Molski, zajęcia z pracy nad scenografią i kostiumem Magdalena Franczak i Marek Wiński, zajęcia z pracy nad promocją produktu kultury Agata Schweiger i Wojciech Jaskólski. Wszyscy uczestnicy warsztatów mieli wpływ na ostateczną treść i kształt prezentacji kończącej projekt. Od strony aktorskiej wykorzystywaliśmy clowning i elementy pedagogiki cyrkowej. Praca nad kostiumami i elementami scenograficznymi odbywała się technikami recyklingu – pracowaliśmy z rzeczami niepotrzebnymi, śmieciami i odpadami. Linia promocyjna z jednej strony oparta była o tradycyjne elementy – plakaty, ulotki, strona internetowa, z drugiej o działania happeningowe. Wszystkie elementy spektaklu – począwszy od ostatecznego scenariusza, przez kształt wizualny po linię promocyjną i komunikację wizualną prezentacji zostały stworzone przez uczestników projektu.

Warsztaty odbywały się w dniach 14-31.08.2014 w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego Świetlica Socjoterapeutyczna „Promyk”, mieszącej się pod adresem Gąski 6a, 76-134 Sarbinowo.

Termin realizacji warsztatów:

  • 14-31 sierpnia 2014 r.,
  • z wyłączeniem 15, 17 i 24 sierpnia,
  • w godzinach 10:00 – 16:00.

Terminy pokazów:

  • 30 sierpnia, godz. 15:00, teren przy Latarni Morskiej w Gąskach,
  • 30 sierpnia, godz. 17:30, promenada nadmorska w Sarbinowie,
  • 31 sierpnia, godz. 15:00, plaża przy przystani rybackiej w Unieściu,
  • 31 sierpnia, godz. 17:30, promenada przy pomniku morsa w Mielnie (ze względu na złe warunki atmosferyczne pokaz został przeniesiony do Świetlicy „Promyk”),
  • 6 września, godz. 18:30, Dożynki Gminne w Mielnie (dodatkowy pokaz).

Efekty pracy warsztatowej można było śledzić na stronie internetowej projektu oraz profilu Facebook Fundacji. Oba źródła internetowe zostały oddane w ręce uczestników na cały czas trwania warsztatów. Dzieci i młodzież, w ramach zajęć promocyjno-dziennikarskich, na bieżąco umieszczały informacje dotyczące przebiegu warsztatów. Wybierały i publikowały również zdjęcia, które opatrzone zostały indywidualnymi komentarzami odzwierciedlającymi ich przemyślenia i przeżycia z utrwalonych chwil.

Zapraszamy do zapoznania się z:

www.lwt.mielno.pl

www.facebook.com/ChlopakiZnadMorza


PROWADZĄCY:

Irena Adamiakzajęcia aktorskie – aktorka, absolwentka Studium Aktorskiego przy Państwowym Teatrze Żydowskim w Warszawie, etatowo związana z teatrem im. Sewruka w Elblągu; zajęcia edukacyjne prowadzi nieprzerwanie od 1994 roku; zajmuje się zarówno edukacją teatralną dzieci i młodzieży, jak również prowadzeniem warsztatów dla kadry pedagogicznej; swój wolny czas poświęca pracy na rzecz środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Łukasz Molski zajęcia aktorskie, dramaturgia projektu – dramaturg, reżyser, pedagog; absolwent UJ i USZ, student AS; przez kilka lat prowadził warsztat teatralny dla uczniów II L.O. im. Sobieskiego w Krakowie; jako asystent Józefa Opalskiego pracował w Teatrze STU i Teatrze im. Słowackiego w Krakowie, jako dramaturg w Teatrze im. Sewruka w Elblągu i Bałtyckim Teatrze Dramatycznym im. Słowackiego w Koszalinie, jako reżyser z grupą warsztatową w II L.O w Krakowie oraz w białostockim Teatrze TrzyRzecze; dwukrotny uczestnik warsztatów Sztuka Dialogu na Wigrach; trener w projektach edukacyjnych dla młodzieży realizowanych przez Fundację Centrum Innowacji Przedsiębiorczości w Koszalinie; od 2013 podejmuje działania na rzecz powstania amatorskiego ruchu teatralnego na terenie gminy Mielno, prowadząc warsztaty teatralne dla różnych grup wiekowych; koordynator projektu LWT Mielno 2013, w ramach którego współprowadził grupę aktorską.

Magdalena Franczakzajęcia scenograficzno-kostiumowe – malarka, animatorka, artystka interdyscyplinarna; realizuje projekty posługując się różnymi mediami: malarstwem, rysunkiem, fotografią, performance; pracuje również w przestrzeni teatralnej projektując kostiumy, scenografie, działając performatywnie oraz w przestrzeni publicznej –  tworząc wielkoformatowe murale i maleńkie widoczki zakopywane z dziećmi w różnych miejscach Polski i Europy; prowadzi autorskie warsztaty oparte na własnym doświadczaniu sztuki m.in. w: DPT w  Wigrach, CSW w  Toruniu, Centrum Kultury Jidysz w Warszawie, Galerii Arsenał w Białymstoku;  współpracuje z  DDK ”Węglin”, gdzie prowadzi: Rodzinny Warsztat Twórczy, Szlifiernię Diamentów oraz Eksperymentalny Warsztat Manualny; autorka scenografii i kostiumów do monodramów w słupskim teatrze „Rondo“.

Marek Wiński zajęcia scenograficzno-kostiumowe – pedagog; absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie, student Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu na kierunku arteterapia; zajmuje się aktywnością twórczą dzieci i młodzieży; prowadzi autorskie warsztaty plastyczne i integracyjne; w ramach projektu LWT Mielno 2013 współprowadził grupę scenograficzno-kostiumową.

Agata Schweiger zajęcia promocyjno-dziennikarskie – teatrolog; absolwentka UJ; jako inspicjent związana z Teatrem im. Słowackiego w Krakowie, asystent Redbada Klijnstry przy spektaklu „Bliżej”, od kilku lat stały asystent Agaty Dudy-Gracz; koordynowała prace Krakowskiego Salonu Poezji; współpracowała z Łukaszem Molskim przy prowadzeniu warsztatów teatralnych dla uczniów  II L.O. im. Sobieskiego w Krakowie; w projekcie LWT Mielno 2013 współprowadziła grupę promocyjno-dziennikarską.

Wojciech Jaskólski zajęcia promocyjno-dziennikarskie, koordynacja projektu – specjalista w dziedzinie promocji i reklamy, absolwent Polish Open University i Oxford Brookes University, student Akademii Sztuki w Szczecinie;  koordynator produkcji  przy „4:48 Psychosis” w białostockim Teatrze TrzyRzecze;  autor komunikacji wizualnej i strony internetowej spektaklu Teatru FlamencoArte Nadii Mazur „Mowa kwiatów. El lenguaje de las flores”; asystent Anety Suskiewicz przy produkcji kostiumów do musicalu Zorro w Teatrze Komedia; zajmuje się również copywrightingiem, DTP i moderacją profili fanowskich na portalach społecznościowych; stały współpracownik CPiIT Mielno, na którego potrzeby tworzy komunikację wizualną; Prezes Fundacji Chłopaki Znad Morza; w ramach projektu LWT Mielno 2013 współprowadził grupę promocyjno-dziennikarską.

Katarzyna Polak menedżer finansowy projektu – menedżer finansowy; absolwentka Politechniki Koszalińskiej; otrzymała wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w Koszalinie – w konkursie na najlepsze prace dyplomowe i magisterskie z zakresu nauk ekonomicznych za pracę magisterską; specjalista w zakresie zarządzania finansowego projektami; Skarbnik Fundacji Chłopaki Znad Morza.

Ki.WI. Photos / Kinga Nestorowicz, Wiktor Suskiewicz /dokumentacja fotograficzna i filmowa – nieformalna grupa artystyczna fascynatów fotografii artystycznej o tematyce podróżniczej; członkowie Klubu Fotopasja przy Centrum Młodzieży im. Henryka Jordana w Krakowie, oraz Klubu Filmowego przy Śródmiejskim Domu Kultury w Krakowie; słuchacze Akademii Fotografii w Krakowie; doświadczenia artystyczne pogłębiali nie tylko w rodzimym Krakowie, ale również w Indiach, które szczególnie wpłynęły na ich postrzeganie portretu dziecięcego – wyrazem tych poszukiwań jest krótkometrażowy film Wiktora Suskiewicza „At the playground”; doświadczenia filmowe zdobywali współpracując z warszawskim domem produkcyjnym „Post Scriptum Films“ przy produkcjach krótkometrażowych filmów dokumentalnych, fabularnych i teledysków; w ramach projektu LWT Mielno 2013 wykonali dokumentację fotograficzną i filmową.

Beata Korczyńska – pedagog, absolwentka UŚ, specjalista socjoterapii, obecnie kierownik Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w Gąskach, koordynator klubu Malucha i Rodzica w Gąskach, specjalisty ds. uzależnień, od 1994 roku aktywny członek obecnie Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Koszalinie, przez okres dwóch lat koordynator grupy Młodych Przyjaciół Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii, pełniąca dyżury przy Młodzieżowym Telefonie Zaufania, przez dwa lata wychowawca w Placówce Humanitarno-Opiekuńczej w Katowicach, dwa lata koordynator świetlic Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie-Unieściu, trener grupowy Treningu Zastępowania Agresji (ART), zajmuje się zarówno edukacją z zakresu profilaktyki, socjoterapii jak i warsztatami o tematyce wychowawczo- rozwojowej. Obecnie wolontariacko jest instruktorem Royal Rangers – skauting amerykański, prowadzi zajęcia w szczepie koszalińskim.


W przypadku pytań dotyczących LWT Gąski 2014 zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu:

Wojciech Jaskólski
tel.: +48 505 986 321
e-mail: w.jaskolski@chlopakiznadmorza.pl


„Lato w teatrze” jest atrakcyjną ofertą teatralną dla uczniów, którzy z różnych przyczyn spędzą wakacje w swojej miejscowości. Projekt został zainicjowany w 2008 roku. Realizowany jest przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Teatralne półkolonie i warsztaty odbywają się między 28 czerwca a 31 sierpnia 2014 roku w dwudziestu ośmiu miejscowościach w całej Polsce. Codziennie przez dwa tygodnie uczestnicy projektu pracują nad spektaklem pod opieką profesjonalnych artystów w sprofilowanych grupach: aktorskiej, scenograficzno-kostiumowej, muzycznej, dokumentacyjno-promocyjnej lub technicznej. Na koniec przedstawienie prezentowane jest w teatrze, domu kultury bądź przestrzeni miejskiej.

Warsztaty są dla dzieci szansą na poznanie i samodzielne wykorzystanie teatralnego języka, a przede wszystkim na twórcze wyrażenie siebie. Profesjonalni artyści mogą podzielić się doświadczeniem zawodowym i zaprezentować swoje metody pracy, a także poznać potrzeby i wrażliwość młodej widowni.

W tym roku w programie biorą udział:

Stowarzyszenie Teatr Okno (Białystok), Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana (Bielsko-Biała), Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy (miejsce realizacji: Bolesławiec), Miejski Ośrodek Kultury (Dynów), Fundacja Chłopaki Znad Morza w Koszalinie (miejsce realizacji: Gąski),Gminny Ośrodek Kultury (Gostycyn), Stowarzyszenie „Węgajty” (Jonkowo), Małopolski Instytut Kultury z Krakowa (miejsce realizacji: Frydrychowice/Przybradz), Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” (Kielce), Teatr „Bagatela” im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego (Kraków), Teatr Łaźnia Nowa (Kraków), Gminny Ośrodek Kultury (Lanckorona), Stowarzyszenie Praktyków Kultury z Warszawy (miejsce realizacji: Linin), Polski Związek Niewidomych Okręgu Kujawko-Pomorskiego (Lipno), Teatr im. Juliusza Osterwy (Lublin), Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „NOVA” (Łośno), Miejski Dom Kultury (Olsztynek), Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki (Opole), Stowarzyszenie Teatr Per Se (Płock), Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej (Pobiedziska), Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika” (Puławy), Gminny Ośrodek Kultury (Stepnica), Teatr Lalek „Pleciuga” (Szczecin), Miejski Ośrodek Kultury (Tomaszów Mazowiecki), Teatr „Baj Pomorski” (Toruń), Wałbrzyski Ośrodek Kultury (Wałbrzych), Klub Kultury Falenica (Warszawa), Fundacja LALE.Teatr (Wrocław), Teatr Polski (Wrocław), Wrocławski Teatr Lalek (Wrocław)

Lato w Teatrze
e-teatr
Instytut Teatralny