Raz, dwa – gra!

FB_Cover_RDG

Problem czasu wolnego dzieci i młodzieży w małych środowiskach wiejskich, borykających się z problemami wykluczenia komunikacyjnego, wykluczenia z kultury, a także wykluczenia społecznego i ekonomicznego ma znaczący wpływ na rozwój osobisty i społeczny oraz dalsze losy młodych osób, niejednokrotnie pozostawionych przez środowisko lokalne samym sobie. Dlatego też tak istotne jest wspieranie kreatywnych form spędzania czasu wolnego, przy równoczesnym wzmacnianiu poczucia własnej wartości u dzieci i młodzieży, czy stawianie przed nimi nowych wyzwań i możliwych do osiągnięcia, a na pozór odległych celów. Dorastanie w środowisku naznaczonym wykluczeniami stawia młodych ludzi przed wieloma ograniczeniami, które, odpowiednio zmotywowani i pokierowani, mogą pokonać. Jeśli dzieci i młodzież nauczą się, jak można inaczej zagospodarować czas wolny, jak spędzać go kreatywnie, w sposób niekoniecznie wymagający nakładów finansowych, a przede wszystkim wykorzystania własnych talentów i zdolności, to nabędą umiejętności pozwalające im poradzić sobie w różnych sytuacjach życiowych i zwiększą swoje szanse na zniwelowanie skutków środowiskowych wykluczeń.

Bonin jest wsią sołecką w gminie Manowo, zamieszkałą przez około 1300 osób, mimo pozornie niewielkiej odległości od Koszalina i niewiele większej od Manowa, narażoną na wykluczenie komunikacyjne i wykluczenie z kultury. Jedynym miejscem dla dzieci i młodzieży wykluczonej ekonomicznie i społecznie jest w Boninie Środowiskowe Ognisko Wychowawcze „Iskierka”, którego działanie jest skierowane na wspieranie rozwoju i wyrównywanie szans młodych osób z rodzin dysfunkcyjnych bądź wykluczonych społecznie.

Głównym celem projektu jest rozwój kreatywności podopiecznych Środowiskowego Ogniska Wychowawczego „Iskierka” w Boninie przez stworzenie przez dzieci i młodzież gry. Cele szczegółowe to:

  • zapoznanie z metodami kreatywnego spędzania czasu wolnego
  • zapoznanie z różnymi rodzajami gier (planszówki, karcianki, RPG), ich zasadami i metodami ich tworzenia
  • wzrost umiejętności tworzenia sposobów spędzania czasu wolnego
  • wzrost zainteresowania tematyką samodzielnego tworzenia narzędzi do spędzania czasu wolnego

Stopka_RDG