1% podatku

Fundacja Chłopaki Znad Morza prosi o przekazanie 1% podatku.

Zebrane środki przeznaczone zostaną na warsztaty artystyczne.

Partnerem projektu jest Kamienica 1 – Fundacja na rzecz rozwoju sztuki i promocji zdrowia.

KRS: 0000 377 928
Cel szczegółowy: Aktywni w kulturze
ChZM_1procent_A4_poziom-01

Cel Aktywni w Kulturze