Raz, dwa – gra! Poniedziałek, wcale nie taki leniwy

Kolejny dzień w Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Ognisko „Iskierka” w Boninie . Poniedziałek. Zapowiadał się leniwie. Ale nie z nami te numery, poniedziałku! Spytaliśmy dzieciaki o Bonin. Bez czego Bonin nie byłby Boninem. Bez kogo Bonin nie byłby Boninem. Co można robić w Boninie. A kiedy już rozebraliśmy Bonin na części pierwsze, zaczęła się najciekawsza część zabawy – rysowanie mapy Bonina. I tak oto, raz, dwa, gdyby ktoś chciał kiedyś zrobić w Boninie grę terenową, to musi zapukać do „Iskierki”, bo dzieciaki mają wszystko opracowane i przegadane. Momenty były, ale sporne kwestie rozwiązały się metodami pokojowymi. Uf.


Działaj Lokalnie
Fundacja Nauka dla Środowiska
#efektydzialajlokalnie